ihale-soru-cevap-logo.png

" çalıştırılacak " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı ve eklerinde, işin niteliği ve çalışma alanının ayrıntılı olarak açıkça belirtildiği göz önüne alındığında, ihaleye teklif sunacak isteklilerin basiretli tacir gibi davranarak kullanılacak araçların yakıt giderlerine ilişkin tekliflerini oluşturmaları gerektiği, bunun yanında ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden iş yerinin görülmesi için idarenin her türlü kolaylığı sağlayacağı da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [569]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla idarenin “yeterince” sayıda aşçı ile bulaşıkçı tabakçı, çalıştırılmasına yönelik düzenlemesi doğrultusunda isteklilere çalıştırılacak personel sayısına ve ücretine ilişkin takdir hakkı tanındığı, dolayısıyla “yemeklerin dağıtımı” işinin idarenin “yeterince” sayıda ifadesi doğrultusunda bulaşıkçı, tabakçı için öngörülen işçilik kapsamında gerçekleştirilebileceğinin değerlendirildiği, dolayısıyla Teknik Şartname’de çalıştırılması istenen işçiler (gıda mühendisi, aşçı, bulaşıkçı tabakçı << Devamını Oku>> [958]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 46.1.1. 31/08/2013 Tarih 28751 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara ilişkin 2013/5215 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki ilgili hükümler dâhilinde yapılacaktır.” düzenlemesine, Sözleşme Tasarısı’nın “F << Devamını Oku>> [700]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Çalıştırılacak işçiler İçin Hafta Tatili (İlave Gün) Çalışması Adı Altında 270 Saatlik Üst Limitinin Üzerinde Fazla Çalışma Öngörülebilir Mi? << Devamını Oku>> [669]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Çalıştırılacak işçiler İçin Hafta Tatili (İlave Gün) Çalışması Adı Altında 270 Saatlik Üst Limitinin Üzerinde Fazla Çalışma Öngörülebilir Mi? << Devamını Oku>> [539]