ihale-soru-cevap-logo.png

" cetvelde " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklif verilmesine açık olan inceleme konusu ihalede sundukları birim fiyat teklif mektubunda "işin tamamını" ibaresinin yer alması gerekirken "ek cetvelde yer alan kısımlarını" ibaresinin yer aldığı gerekçesiyle tekliflerinin, teklif mektubu ve teklif mektubunun eki ve ayrılmaz parçası olan teklif cetvelinde işin her bir kısmına ayrı ayrı olmak üzere tüm kısımlara (tamamına) teklif verildiği tereddüde yer bırakmayacak şeklide anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerl << Devamını Oku>> [4219]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kolay Gelsin… Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı temizlik ihalelerinde "Şantiye alanı gideri, atıkların toplanacağı poşet gideri" %4 genel gidere dahil midir? Yoksa bu giderler için birim teklif cetvelinde ayrı ayrı kalem olarak satır mı açılmalıdır. Zira bu konuda Kamu İhale Genel Tebliğinde (78.30 Madde) net bir ifade bulamadım. KİK^deki araştırmalarımda ise yapılan ihalelerde farklı uygulamalarla karşılaştım. […] << Devamını Oku>> [312]