Şantiye alanı gideri, poşet gideri gibi giderler %4 sözleşme ve genel gidere dahil midir yoksa cetvelde ayrı bir satır açılmalı mıdır?

Yayın Tarih: 25.11.2015 11:11
Özet

Kolay Gelsin… Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı temizlik ihalelerinde "Şantiye alanı gideri, atıkların toplanacağı poşet gideri" %4 genel gidere dahil midir? Yoksa bu giderler için birim teklif cetvelinde ayrı ayrı kalem olarak satır mı açılmalıdır. Zira bu konuda Kamu İhale Genel Tebliğinde (78.30 Madde) net bir ifade bulamadım. KİK^deki araştırmalarımda ise yapılan ihalelerde farklı uygulamalarla karşılaştım. […]


Kolay Gelsin… Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı temizlik ihalelerinde "Şantiye alanı gideri, atıkların toplanacağı poşet gideri" %4 genel gidere dahil midir? Yoksa bu giderler için birim teklif cetvelinde ayrı ayrı kalem olarak satır mı açılmalıdır. Zira bu konuda Kamu İhale Genel Tebliğinde (78.30 Madde) net bir ifade bulamadım. KİK^deki araştırmalarımda ise yapılan ihalelerde farklı uygulamalarla karşılaştım. Bazı kurumlar ayrı satır (Giyim, poşet, şantiye gibi.) açmış, kimisi ise bu türden giderler için satır açmayarak %4 genel giderlere dahil etmiş. Uygulamalardan hangisinin mevzuata uygun ve doğru olduğunu açıklarsanız çok memnun olurum. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 


Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sözleşme gideri ve genel gider olarak Kamu İhale Genel tebliğinde sayılanların dışındakilerin dahil mi olduğu veya bunlar için teklif cetvelinde ayrı bir kalem açılıp açılmayacağı iki hususa bağlıdır:

1) ihale içerisinde (yaklaşık maliyette) önemli bileşen olarak görülmemesi

2) İşçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen/görülen iş kalemi/kalemlerinin olması 

gerektiği değerlendirilmektedir.

Buna göre İhalede önemli bir bileşen olarak idare görülüyor, yaklaşık maliyette önemli bir yer tutuyor ve idarece uygun görülüyor ise ayrı bir satır açılabilir. Bunun dışında önemli bileşen olarak görülmeyen, yaklaşık maliyette önemsiz maliyet ifade eden hususlar sözleşme ve genel gidere dahil olup bunlar için birim fiyat telif cetveline satır açılmaması gerekir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap