ihale-soru-cevap-logo.png

" cezalar " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde mevzuata uygun olarak sınırının getirildiği anlaşılmıştır. Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesindeki cezaların oran yerine miktar olarak öngörülmesinin mevzuata uyumlu olmadığı anlaşılmakla birlikte, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 18.893.535,50 TL, ihaleye verilen iki teklifin ise 17.756.118,50 TL ve 18.303.839,00 TL olduğu, mevcut işin niteliği ve kapsamı gereği, yükümlülüğe aykırı şekilde işçi veya araç bulundurulmaması veya uygun araç << Devamını Oku>> [1165]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde mevzuata uygun olarak sınırının getirildiği anlaşılmıştır. Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesindeki cezaların oran yerine miktar olarak öngörülmesinin mevzuata uyumlu olmadığı anlaşılmakla birlikte, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 18.893.535,50 TL, ihaleye verilen iki teklifin ise 17.756.118,50 TL ve 18.303.839,00 TL olduğu, mevcut işin niteliği ve kapsamı gereği, yükümlülüğe aykırı şekilde işçi veya araç bulundurulmaması veya uygun araç << Devamını Oku>> [1190]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari şartnamenin 51.1.4 üncü maddesinde cezalar konusunda yapılan düzenlemenin muğlak nitelikte olduğu, ceza oranının net olarak belirtilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. << Devamını Oku>> [548]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname maddesinin d ve e bentlerinde belirtilenler dışında kalan cezalar ise, Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde belirtilen cezalardan farklıdır. Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde işin süresinde bitirilmemesi ve/veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi ile ilgili durumları kapsamaktadır. Belirtilen Teknik Şartname maddelerindeki cezalar ise bu nitelikte olmayıp, sözleşmenin esasına ilişkin olmamakla beraber sözleşmenin yürütülmesine iliş << Devamını Oku>> [702]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’de yer alan cezaların İdari Şartname’de yer almadığını ve bu bağlamda cezaların bağlayıcılığının olmadığı hususu iddia edilse de netice itibariyle ihale dokümanlarının bir bütün olduğu, cezaların sadece Teknik Şartname’de yer almasının bahse konu cezaların idarece uygulanamayacağı anlamına gelmediği anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [1063]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir işte, yüklenici işi süresinde bitiremedi günlük gecikme cezası uygulandı. İşi bitiremeyeceği anlaşıldı ve fesih işlemi gerçekleşti. Hesap kesim hakedişin de günlük gecikme cezalarını tahsil temek için geçici kabul kesintisi veya teminatı kullanılabilir mi? << Devamını Oku>> [2734]