ihale-soru-cevap-logo.png

" Cezanın " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tarih:27.12.1993  Tutanak No:23295  Sözleşmede günlük gecikme cezası sehven 0.005 olarak yazılsa dahi idarece cezanın 0.0005 oranı üzerinden uygulanamayacağı, sebebi ne olursa olsun, ilândan sonra ihale ve sözleşme aşamalarında ne şartnamede ne de sözleşmede değişiklik yapılamayacaktır. Üst limitlerden fazla bir oran belirlenmişse idarece gecikme cezası oranı azaltılamaz  << Devamını Oku>> [626]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÖZET Kamu ihale Kanununa kapsamında yapılan ihalelerde istekliler teklif mektuplarında ihale tarihi itibariyle Kanunun 10/4’de belirtilen durumlarda olmadığını taahhüt etmekte ve ihale üzerine kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce taahhüt ettiği durumlara ilişkin belgeleri idareye sunmaktadır. Söz konusu durumlardan birisi de ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymemiş olmaktır. […] << Devamını Oku>> [3151]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam… yapım işleri genel şartnamesi… teknik personelin isimleri idareye bildirir hükmü yer almakta. 1) ihaleyi kazanan inşaat mühendisi teknik personel olarak kendisini gösterebilir mi? 2) Teknik personelin iş başında bulunmaması halinde belli bir ceza kesiliyor…bu ceza oranı, alt ve üst limiti vb hakkında bir mevzuat hükmü var mıdır? << Devamını Oku>> [608]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Malzemeli temizlik hizmet alımı işinde; hizmet süresince kullanılacak sarf malzemeler, ekipmanlar ve demirbaşları sayıları, teslim tarihleri ayrıntılı şeklide belirlenmiştir. Örneğin sarflar her ayın 5.işgünü sonunda eksiksiz teslim edilecek, ekipman ve demirbş makineler ise işyeri tesliminde eksiksiz olarak teslim edilecektir hükümleri mevcuttur. Yükleniciye her geç teslimde sözleşme bedelinin yüzbinde …. ceza uygulanacağı hem sözle << Devamını Oku>> [1276]