İhaleyi kazanan inşaat mühendisi teknik personel olarak kendisini gösterebilir mi? Teknik personelin iş başında bulunmaması halinde kesilen cezanın alt ve üst limiti vb hakkında bir mevzuat hükmü var mıdır?

Yayın Tarih: 14.03.2017 01:03
Özet

Merhaba hocam… yapım işleri genel şartnamesi… teknik personelin isimleri idareye bildirir hükmü yer almakta. 1) ihaleyi kazanan inşaat mühendisi teknik personel olarak kendisini gösterebilir mi? 2) Teknik personelin iş başında bulunmaması halinde belli bir ceza kesiliyor…bu ceza oranı, alt ve üst limiti vb hakkında bir mevzuat hükmü var mıdır?


Merhaba hocam… yapım işleri genel şartnamesi… teknik personelin isimleri idareye bildirir hükmü yer almakta. 1) ihaleyi kazanan inşaat mühendisi teknik personel olarak kendisini gösterebilir mi? 2) Teknik personelin iş başında bulunmaması halinde belli bir ceza kesiliyor…bu ceza oranı, alt ve üst limiti vb hakkında bir mevzuat hükmü var mıdır?


Üst Konuları: Ceza ve Kesintiler

Cevabımız

Sorunuza gelindiğinde;

1) İhaleyi kazanan inşaat mühendisi teknik personel olarak kendisini gösterebilir mi / eğer 23.1 maddesindeki şartları karşılıyorsa tatbiki gösterilebilir.

2) Teknik personelin iş başında bulunmaması halinde belli bir ceza kesiliyor...bu ceza oranı, alt ve üst limiti vb hakkında bir mevzuat hükmü varmı dır./ burada tamamen idarenin takdiri esastır.23.2 maddesindeki oranlar üzerinden saptanır, Kanunen saptanan bir alt /üst limit yoktur. 

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin ”Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23 maddesinde teknik personelin niteliği ile bulundurulmaması durumunda verilecek cezalar düzenlenmiştir.

Buna göre;

“23.1.  Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet    Pozisyonu       Mesleki Unvanı     Mesleki Özellikleri

( İdare öngörülen teknik personelin adet ve unvanı ile bu personelde aranacak nitelikleri bu maddeye yazacaktır.)

1-.       

...   

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1- ..................(Mesleki unvanı)................ için...       .................. TL/Gün,

2- ............................................................için..............................TL/Gün,

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.”düzenlemesi mevcuttur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap