Cezanın hakedişten kesilmesi mümkün müdür?

Yayın Tarih: 19.01.2017 02:01
Özet

Malzemeli temizlik hizmet alımı işinde; hizmet süresince kullanılacak sarf malzemeler, ekipmanlar ve demirbaşları sayıları, teslim tarihleri ayrıntılı şeklide belirlenmiştir. Örneğin sarflar her ayın 5.işgünü sonunda eksiksiz teslim edilecek, ekipman ve demirbş makineler ise işyeri tesliminde eksiksiz olarak teslim edilecektir hükümleri mevcuttur. Yükleniciye her geç teslimde sözleşme bedelinin yüzbinde …. ceza uygulanacağı hem sözleşmede hemde teknikşartnamede […]


Malzemeli temizlik hizmet alımı işinde; hizmet süresince kullanılacak sarf malzemeler, ekipmanlar ve demirbaşları sayıları, teslim tarihleri ayrıntılı şeklide belirlenmiştir. Örneğin sarflar her ayın 5.işgünü sonunda eksiksiz teslim edilecek, ekipman ve demirbş makineler ise işyeri tesliminde eksiksiz olarak teslim edilecektir hükümleri mevcuttur. Yükleniciye her geç teslimde sözleşme bedelinin yüzbinde …. ceza uygulanacağı hem sözleşmede hemde teknikşartnamede yazılmıştır. Buna rağmen bugüne kadar eksik teslimler ve hiç teslim edilmeyenler mevcuttur. Konu ile ilgili olarak örneğin 17/01/2017 ye kadar teslimedilmeyenler için tutanak tutulmuş hesaplanan ceza bugün itibariyle 84.000 tl yi bulmuştur. Yükleniciye tutulan tutanakarı 2 nüsha olarak düzenledik ve bir örneğini elden teslim ettik. Bu durumda hesaplanan cezayı hakedişten kessek hukuki olarak ilerde karşılaşabileceğimiz herhangi bir durum sözkonusu oalbilir mi ? Sözleşme 12/12/2016 tarihinde imzalanmış ve temini için yüklenicinin yeterli zamanıda bulunmaktaydı. Sözleşmede yükleniciye süre uzatımının verilmesine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Sizin değerli görüşlerinizi rica ediyorum.


Üst Konuları: Ceza ve Kesintiler

Cevabımız

1. Bildiğiniz gibi yüklenici ile hizmet alımı ihaleleri için yapılan sözleşmenin 16’ncı maddesinde İdare tarafından uygulanacak cezalar belirtilmektedir. Sözleşme tasarısının 16’ncı maddesinde; “… Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre yüklenicinin hakedişinden kesilmesinde mahsur bulunmamaktadır.

2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir. (KİGT.80.2.)İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap