ihale-soru-cevap-logo.png

" çıkılan " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda, davacı yüklenici tarafından ilave iş bedeli istenildiğinden, mahkemece Yapım İşleri Şartnamesi'nde öngörülen şekilde araştırma ve inceleme yapılarak idareden analizlerle ilgili diğer belge ve bilgiler de araştırılmak suretiyle, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulundan, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. maddesinin 2. fıkrasına göre; yeni tespit edilecek fiyata göre bedeli denetime elverişli ve gerekçeli olarak hesaplattırılıp, alınacak rapora yönelik taraf itirazları da değerlen << Devamını Oku>> [514]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Netice itibarıyla, her ne kadar ihale yetkilisi tarafından, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi konusunda gerekçeli karar alınmaması işleminin mevzuata uygun olmadığı ve taşıt yardımı hususunun da anılan Bakanlıktan görüş talep edilmesi neticesinde çözüme kavuşturulması gerekmekte ise de yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında, idarece alınan ihalenin iptali kararında mevzuata aykırılık görülmediği kanaatine varıldığından, ihale sürecine ilişkin olarak g << Devamını Oku>> [412]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler öğrenci taşıma işi ihalesi için açık ihale usulü ile duyuru çıktık teklif veren olmadığı için 21/a göre pazarlık usulüne göre duyuruya çıkacağız ama çıkmadan yaklaşık maliyette güncelleme yapmak istiyoruz yakıt fiyatlarında ki değişim nedeni ile pazarlık usulüne göre duyuruya çıkmadan güncelleme yapabilir miyiz? güncelleme yaptıktan sonra tekrar açık ihale usulü ile mi i << Devamını Oku>> [391]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sn hocam.personel çalıştırmaya dayalı ihalemiz yak.maliyet işçilik gideri 2016 kik işçilik modülüne göre yapıldı ancak ihale 2017 ocak 24 de yapıldı.firma 2016 yılı asg.işçilik modülüne göre teklif vermiş teklifi değerlendirme dışı olmalı mıdır? << Devamını Oku>> [737]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba. kanunda belirtilen miktarın altında olması dolayısıyla açık ihale olarak çıkılan danışmanlık işleri tamamlandığında,iş deneyim belgesini "danışmanlık hizmeti" olarak mı yoksa "hizmet" olarak mı düzenleriz? << Devamını Oku>> [191]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam; 2886 sayılı kanunu hükümlerine göre açık artırma yoluyla ihaleye çıkılan yapım işinde (yapılan bina yap işlet modeliyle 15 yıllığına yükleniciye verilecek) idarenin SGK ya bildirim zorunluluğu var mı? Saygılarımla << Devamını Oku>> [1138]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Genel bütçeden ihalesine çıkılan süreklilik arz eden personel alımlarında son hakediş tutarı döner sermaye bütçesinden ödenebilir mi? << Devamını Oku>> [298]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Genel bütçeden ihalesine çıkılan süreklilik arz eden personel alımlarında, ihalenin komisyon aşamasında, ödeneğinin yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifi karşılamaması durumunda idarece ödeneğin temini döner sermaye bütçesinden yapılabilir mi yapılması halinde idarece döner sermaye bütçesinden temin edilen ödenek ihale komisyonunca kabul edilebilir mi? << Devamını Oku>> [289]