Hizmet alımı şeklinde çıkılan danışmanlık işlerinde iş deneyim belgesi

Yayın Tarih: 16.01.2017 09:01
Özet

Hocam merhaba. kanunda belirtilen miktarın altında olması dolayısıyla açık ihale olarak çıkılan danışmanlık işleri tamamlandığında,iş deneyim belgesini "danışmanlık hizmeti" olarak mı yoksa "hizmet" olarak mı düzenleriz?


Hocam merhaba. kanunda belirtilen miktarın altında olması dolayısıyla açık ihale olarak çıkılan danışmanlık işleri tamamlandığında,iş deneyim belgesini "danışmanlık hizmeti" olarak mı yoksa "hizmet" olarak mı düzenleriz?


Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 84.3. maddesinde, "... hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri sonucunda verilecek iş deneyim belgelerinin de Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir." denildiğinden, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmeti alımı ihalesi olarak gerçekleştirilerek sözleşmesi imzalanan iş tamamlanarak yüklenici tarafından iş deneyim belgesi istenildiğinde, iş bitirme belgesinin danışmanlık ihalesine ilişkin iş bitirme belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap