ihale-soru-cevap-logo.png

" D2 " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tip İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinin ihale konusu iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgeyi gerektirmesi durumunda düzenleneceği, aksi halde bu maddenin boş bırakılacağı; inceleme konusu ihalede bu maddenin “Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerekmektedir.” olarak düzenlendiği, burada D2 yetki belgesinin ilgili mevzuatı gereği düzenlenen bi << Devamını Oku>> [897]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde ihaleye teklif verecek istekliler tarafından Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden istekliler tarafından teklifleri kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş olan D2 yetki belgesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun'un 29' << Devamını Oku>> [1422]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükmü gereği, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin yeterlik şartı olarak belirlenmesi durumunda söz konusu belgelerin iş ortaklığını oluşturan ortaklardan her biri tarafından sunulmasının zorunlu olduğu görüldüğünden, İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde yer alan düzenleme ile anılan Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde yer alan düzenlemelerin birbiri ile uyumlu ve kamu ihale << Devamını Oku>> [739]