ihale-soru-cevap-logo.png

" daire " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde kalan isteklinin hissesine sahip iş deneyim belgesi sahibi şahsın, görevden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yaptığı, son görev yerinin Sanat Yapıları Daire Başkanlığı olduğu, inceleme konusu ihaleyi yapan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı içerisinde yer alan bir birimi olduğu ve 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde düzenlenen yasaklılık halinin görevden ayrılan kimseni << Devamını Oku>> [788]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

...... Belediyesi, belediyelerin asli görevi olan ve kendi imkanları ile yürütemediği bu hizmeti söz konusu Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı 2012/05 sayılı Genelgesinde açıkça belirtilen “belediyenin bu kapsamda sözleşme ile hizmet aldığı hekimler Belediye Hekimi sayılır” düzenlemesi doğrultusunda satın almak istemiş ve bu nedenle ihale açmıştır. İhale sonucunda ihaleyi mevzuata uygun olarak kazanan Tıp Merkezi ve hekimleri ile sözleşme imzalanmış ve bu hekimler Sağlık Bakanlığı << Devamını Oku>> [1179]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla, … Üniversitesi tarafından, konferans salonları ve rektörlük hizmet binası kontrol ve kabul işlemlerinin … Üniversitesi personeli ve/veya diğer kamu kurumlarından temin edilecek personel yardımıyla yapılması yerine hizmet alımı yoluyla yaptırılması sonucu oluşan, … TL tutarındaki kamu zararının, sorumlularına müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine oy birliğiyle, << Devamını Oku>> [632]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olduğu ve 03.07.2006 tarihinde K... Genel Müdürlüğü Otoyollar Dairesi Başkanlığında Otoyol Bakım Mühendisi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılarak görevinin sona erdiği görülmektedir. Davacı şirketin çoğunluk hissesine sahip ortağı olan adı geçen mühendisin 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca K... Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrıldığı tarihten önceki son iki yıl süresince K...Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin görev ve faaliyet a << Devamını Oku>> [498]