ihale-soru-cevap-logo.png

" değerinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Metraj farklarının isteklinin teklif fiyatına etkisi incelendiğinde ise metraj farklarının isteklinin teklif fiyatında 339.780,45 TL artışa, dolayısı ile isteklinin teklif fiyatının 4.680.000,00 TL’den 5.019.780,45 TL’ye yükselmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. İhaleye katılan isteklilerin teklif fiyatlarının incelenmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı olan 4.680.000,00 TL ile metraj farkı yansıtılmış teklif fiyatı olan 5.019.780,45 TL arasında 6 isteklinin teklifinin << Devamını Oku>> [1046]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuzca daha önce yapılan bir incelemeye esas olmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğüne (BÜMKO) gönderilen 09.01.2015 tarih ve 696 sayılı yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan hizmet alımı ihalelerine yönelik yapılacak incelemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, ihale konusu araç temini olan ve ihale konusu araç temini olmamakla birlikte hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan araçların da temin edil << Devamını Oku>> [1470]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususunun, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, bu araçların kasko değerleri toplamının %2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilme << Devamını Oku>> [1029]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde; şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın << Devamını Oku>> [731]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyemiz bünyesinde yol bakım ve onarım iişinde araç kiralaması ihalesi yapılmıştır. Araçların içinde 4 adet binek oto mevcut ve ne teknik şartnamede ne de idari şartnamede “motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2sini aşmayacaktır.”şeklinde bir düzenleme yapılmamış.(yaklaşık maliyette binek araçlar için piyasa araştırması sonucu firmalardan alınan tekliflerin ortalaması şeklinde hesaplanmış) [&h << Devamını Oku>> [315]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba ihale de 4×4 V6 Wolksvagen Amarok 3000 motor araç kiralama ihalesine çıkacağız yalnız kasko değerinin %2 sini aşabilir miyiz aşamaz mıyız. Saygılarımla << Devamını Oku>> [459]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bizim İdari ve teknik şartnamede, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Usul ve Esaslarda geçen "taşıt kiralamada aylık kiralama bedeli motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigorta değerinin % 2^sini aşmayacaktır." hükmü yer almamaktadır. Buna istinaden; 1. ihale iptal edilir mi? 2. Bazı firmalar kasko değerlerini verdi bazıları vermedi. Vermeyen firma değerlendirme […] << Devamını Oku>> [1038]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21/F ye göre şoförlü araç kirala hizmet alımında 1. oturumda araç için teklif edilen aylık kiralama bedeli kasko değerinin % 2 sinin üzerinde olursa değerlendirme dışı bırakılır mı ? yoksa 2. teklif istenir mi? << Devamını Oku>> [352]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Kurum olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesini yaptık komisyon kararımızı da aldık ve sözleşmeyi de imzalayıp e-kapta yayınladık. Muayene komisyonu bize dedi ki sizin yapmış olduğunuz bu ihaledeki 4×4 arazi araçların kasko değerini % 2 sini geçmiştir ve biz bunu kabul edemeyiz. Biz dedik ki belge 3 ve 2 göstererek burada kasko değeri göz […] << Devamını Oku>> [2363]