Araç kiralama ihalesinde kasko değerinin %2 sini aşmayacağına dair hüküm konulması gerekir mi? Konulmadığında ihale iptal edilmeli midir?

Yayın Tarih: 01.12.2016 12:12
Özet

Bizim İdari ve teknik şartnamede, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Usul ve Esaslarda geçen "taşıt kiralamada aylık kiralama bedeli motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigorta değerinin % 2^sini aşmayacaktır." hükmü yer almamaktadır. Buna istinaden; 1. ihale iptal edilir mi? 2. Bazı firmalar kasko değerlerini verdi bazıları vermedi. Vermeyen firma değerlendirme […]


Bizim İdari ve teknik şartnamede, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Usul ve Esaslarda geçen "taşıt kiralamada aylık kiralama bedeli motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigorta değerinin % 2^sini aşmayacaktır." hükmü yer almamaktadır. Buna istinaden; 1. ihale iptal edilir mi? 2. Bazı firmalar kasko değerlerini verdi bazıları vermedi. Vermeyen firma değerlendirme dışı bırakılır mı? 3.Bu belge, vermeyen firmaya tamamlatılır mı?


Üst Konuları: Araç Kiralama

Cevabımız

1- İstekliler tekliflerini hazırlarken idari şartnamedeki hükümleri dikkate alarak hazırlamaktadırlar. Dolayısıyla idari şartnamede söz konusu esas ve usulde aşağıdaki şekilde; 02.10.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”de değişikliğe gidilerek binek araçların kiralanmasında, aylık kira bedellerinin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan araç kasko değerinin %2'sini aşamayacağı hükmü karara bağlanmıştır. İstekliler, ilgili Bakanlar Kurulu Kararını göz önünde bulundurarak teknik şartnamede özellikleri belirtilen binek araçlara ilişkin tekliflerini sunmaları gerekmektedir.

- Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; istekliler, teklif ettikleri binek araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

- İsteklilerce teklif edilen aylık kiralama bedellerinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan araç kasko değerinin %2'sinin üzerinde olması halinde söz konusu isteklilerin teklifleri reddedilecektir.” yazılması gerekirdi.

Ancak söz konusu bakanlar kurulu kararı resmi gazetede yayımlanmış ve herkes tarafından bilindiği farz edilmekte aynı zamanda isteklilerin de basiretli bir iş adamı olarak hareket etmesi ve söz konusu mevzuat hükmü göz önüne alarak tekliflerini hazırlamaları gerekmektedir.

İdari şartnamede yazılmamasına rağmen bazı isteklilerin söz konusu esas ve usullere göre tekliflerini hazırladıkları anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesine gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.

2- Bakanlar Kurulu Kararı tarafından çıkartılan "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”  gerekçe gösterilerek bu yönetmeliğe uymayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılabileceği değerlendirilmektedir.

3- Kamu ihale mevzuatımızda belge tamamlattırılması bulunmamaktadır. Yani belge tamamlatılamaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap