Araç kiralamasında 4X4 araçlarda kasko değerinin %2’si aşılabilir mi?

Yayın Tarih: 11.03.2015 11:03
Özet

Merhaba, Kurum olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesini yaptık komisyon kararımızı da aldık ve sözleşmeyi de imzalayıp e-kapta yayınladık. Muayene komisyonu bize dedi ki sizin yapmış olduğunuz bu ihaledeki 4×4 arazi araçların kasko değerini % 2 sini geçmiştir ve biz bunu kabul edemeyiz. Biz dedik ki belge 3 ve 2 göstererek burada kasko değeri göz […]


Merhaba, Kurum olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesini yaptık komisyon kararımızı da aldık ve sözleşmeyi de imzalayıp e-kapta yayınladık. Muayene komisyonu bize dedi ki sizin yapmış olduğunuz bu ihaledeki 4×4 arazi araçların kasko değerini % 2 sini geçmiştir ve biz bunu kabul edemeyiz. Biz dedik ki belge 3 ve 2 göstererek burada kasko değeri göz Önüne alınmadan ihalede istediği fiyatı verebilir kanun var Onlarda belge 1 sunarak İhaleyi iptal etmeniz gerekiyor dediler 4 x4 ara Volkswagen Amarog 2014 model Konu hakkında ne karar alacağımızı şaşırdık


Üst Konuları: Araç Kiralama

Benzer Yazılar

Cevabımız

Öncelikle merhaba,

Birinci hususla ilgili olarak bildiğiniz gibi araç kiralama hizmet alımıyla ilgili olarak 2014 yılında iki değişiklik yapılmış biri 02.10.2014, diğeri ise 25.12.2014 tarihinde gerçekleşmiştir. İlk değişiklikte araç kiralama hizmet alımında baştan itibaren değişiklik yapılmış, Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacağı belirtilmiştir. 25.12.2014 tarihinde yapılan değişiklikle parantez içi hükmü getirilmiş bu hükümle, Ø Fiilen arazi üzerinde çalışmak şartıyla Ø Arazi binek ve pick-up'ların %2 kasko sigorta değerini aşabileceği anlaşılmaktadır. Bu minvalde, 25.12.2014 tarihinden sonra ilana çıkılan ihalenizde; ihale ihtiyaç raporunda arazi üzerinde çalışacak olması ile arazi pick up'ı olmasının belirtilmesi ve ihale dokümanında (idari şartnamede) belirtilmek şartıyla %2 kasko sigorta değerini aşabilecektir.

ikinci konu da ise şikayet, idareye şikayet ve itirazen şikayet olmak üzere iki türlüdür. İdareye şikayet, ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden (istekliye tebliğ tarihinden) itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. Kuruma itirazen şikayet ise, şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. İtirazen şikayet için başvuru bedeli belirlenmiş olup 4734 sayılı kamu ihale kanunun 53 üncü maddesinin j bendinin iki numaralı alt bendinde ihalenin yaklaşık maliyetine göre belirlenmiştir. İdare olarak isteklinin itiraz dilekçesinde belirttiği hususları dilekçe kayıt tarihinden itibaren ihalelere yönelik başvurular hk. Yönetmeliğin 8 inci maddesinde dilekçesinde belirtilen hususların 10 gün içerisinde cevaplamanız (cevaplarken idare düzeltici işlem kararı, ihalenin iptali veya dilekçedeki hususların bulunmaması sebebiyle red kararı verebilir.) veya zımnen reddetmeniz gerekmektedir. Zaten istekli on gün içerisinde cevap verilmez ise onu günün sonunda Kamu ihale kuruluna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. İdare hukukunun temel ilkesi gereği idare hatalı işlemi her zaman geri alabilir. Bu kapsamda hatalı bir işlem var ise her zaman düzeltilebilir. Düzeltme işlemi ise şekilde ve usulde paralellik gereği nasıl gerçekleştirilmişse o şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Kolay gelsin.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap