ihale-soru-cevap-logo.png

" değişti " ile Etiketlenmiş İçerikler


25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler olmuştur. Yapım İşleri İhalelerinde neler değişti, bu değişikliklerle getirilen düzenlemeler ve yenilikler aşağıdaki belirtilmiştir. << Devamını Oku>> [4411]


25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerle getirilen düzenlemeler ve yenilikler aşağıdaki belirtilmiştir. << Devamını Oku>> [5884]


25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler olmuştur. Hizmet Alımı ihalelerinde neler değişti, bu değişikliklerle getirilen düzenlemeler ve yenilikler aşağıdaki belirtilmiştir. << Devamını Oku>> [9295]


Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Neler Değişti, İdarelerin değişikliğe ilişkin neler yapması gerekir. << Devamını Oku>> [656]


18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmî Gazete ile 7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış olup Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan istisna kısmına eklemeler yapılmış, iş deneyimine ilişkin değişiklikler yapılmış ancak bunlardan “Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Ka << Devamını Oku>> [932]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Neler değişti hangi değişiklikler geldi? << Devamını Oku>> [420]