Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Özet

Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Neler Değişti, İdarelerin değişikliğe ilişkin neler yapması gerekir.


10 Şubat 2018 Tarih ve 30328 Sayılı Resmî Gazetede ile Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır.

“Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır.”

MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
 

Yiyecek yardımı yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, ticket veya kupon türü ödeme araçlarıyla yemek yardımı yapılması bütünüyle yasaklandı.

Bakanlar Kurulu, yiyecek yardımı yönetmeliğini değiştirdi. Sayıştay; ticket veya kupon türü uygulamalarla yemek yardımı verilmeyeceğini belirtmesine aynı zamanda Kamu İhale kurumunca ticket ihalelerinde bunun Yiyecek yardımı Yönetmeliğine aykırı olduğu ve iptalinin geretiğine ilişkin kararları bulunmaktaydı. Ancak Sayıştay Yargılama Dairelerince denetim yapılan idarelerdeki ticket uygulamalarına tazmin hükümleri verilmesine rağmen özellikle belediye ve ilgili kurumlarınca ticket verme uygulaması devam etmekteydi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle ticket türü uygulamalar, açıkça yönetmeliğe yazılarak yasaklandı. Buna göre yemek yardımı sadece yemek verme şeklinde olabilecek.

Yemek yardımı, sadece kurulan yemek servislerinde verilebilecek.  Yani idarelerin kendisi tarafından değil de idareler tarafından kurulacak yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir.  Yani idarelerce ilgili kuruluşa yiyecek yardımına ilişkin ödenerek aktarılarak ödemelerin buradan yapılması idarenin bütçesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap