ihale-soru-cevap-logo.png

" destek " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurum içinde bulunan müdürlüklerin (destek müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü vb) ihtiyaçları için tek bir doğrudan temin mi yapılması gerekir yoksa her birimin talebi ayrı mı değerlendirilir? Taleplerin kırtasiye yada elektronik malzeme olması halinde hepsini birleştirip tek bir doğrudan temin yapsak olur mu? << Devamını Oku>> [165]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu duruma göre, Teknik Şartnamede belirtilen giderlerin teklif fiyata dahil olduğu şeklinde İdari Şartnamede düzenleme yer almakta ise de, Teknik Şartnamenin 10.1.maddesinde, yüklenicinin oluşturacağı büronun ve tahsis edeceği ofisin büyüklüğünün, konumunun, niteliklerinin idarece ortaya konulmadığı gibi belli bir masraf getireceği noktasında tereddüt bulunmayan bu kalemler için idarece birim fiyat teklif cetvelinde ayrı sütunlar açılması gerekirken bu yola da başvurulmadığı görüldüğünden, söz k << Devamını Oku>> [417]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla yapılan incelemede iş deneyim belgesine konu “Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetleri Yapılması İşi”ne ilişkin ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullandığı ve idarece 3.229.775,78 TL olarak hesaplanan yaklaşık maliyetin 2.289.521,66 TL’lik kısmını asgari işçilik maliyetinin oluşturduğu, dolayısıyla asgari işçilik maliyetin yaklaşık maliyete oranının ,89’e tekabül ettiği anlaşılmış olup << Devamını Oku>> [868]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

sosyal güvenlik kurumunda da asgari ücret destek kesintisinden yararlanmadığı tespit edilen firmanın hakedişinden genelgeye göre destek tutarı hesaplanıp yinede kesilirmi << Devamını Oku>> [1189]