asgari ücret destek kesintisi

Yayın Tarih: 03.07.2017 09:07
Özet

sosyal güvenlik kurumunda da asgari ücret destek kesintisinden yararlanmadığı tespit edilen firmanın hakedişinden genelgeye göre destek tutarı hesaplanıp yinede kesilirmi


sosyal güvenlik kurumunda da asgari ücret destek kesintisinden yararlanmadığı tespit edilen firmanın hakedişinden genelgeye göre destek tutarı hesaplanıp yinede kesilirmi


Benzer Yazılar

Cevabımız

Aşağıdaki duyurudan anlaşılacağı üzere gerekli şartları sağlayan işverenlerin herhangi bir işveren başvurusu aranmadan destekten yararlanacağı saptanmıştır.

Buradaidare olarak sizin yapmanız gereken işverenin kayıtlı olduğu ve o iş için numarası alınan SGK numarasını sorgulatmanız ve eğer destekten yararlandı ise kesinti yapmanızdır.

Eğer yaralanmıyorsa ise kesinti yapılmasına gerek yoktur.

 

 

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK’dan DUYURU (05.02.2016)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere Hazine desteği verilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden,  2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır.

Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esasları hazırlanmış olup, Kanunda belirtilen ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra genelge yayınlanacak olmakla birlikte, anılan madde uyarınca 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağından, 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesi ile ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 



İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap