ihale-soru-cevap-logo.png

" Devlet " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, yiyecek yardımının, restoran, cafe, market vb. yerlerde para yerine geçen bir ödeme aracı olan kart ile yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi 1 inci fıkrasında kamu zararı tanımlanmış, 2 nci fıkrasında da bu zararın belirlenmesinde esas alınacak kriterler düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanunda, “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” da kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerd << Devamını Oku>> [256]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile x bedel üzerinden kiraya verilen taşınmaz ın kira bedelinde herhangi bir indirim yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [203]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanunun 34 ncü maddesinde,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak kabul edilmesi için gereken şartlar yazımızın konusunu oluşturacaktır. II.4734 sayılı Kanunun “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34 üncü maddesinde; “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) (Değişik: […] << Devamını Oku>> [3979]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Devlet ihale kanununa göre yapılan kiralama ihalesinde, sözleşme imzalandıktan sonra kira bedelinde değişiklik yapabilir miyiz? Kira bedelini düşürebilir miyiz? (firma , bu kira çok yüksek, karşılayamıyorum diyor) << Devamını Oku>> [253]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Devlet İhale Kanununa göre yapılan satış ihalesinde kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde kalmayan isteklilere bildirilmesi gerekir mi? Sadece ihale üzerinde kalana bildirilmesi yeterli midir? << Devamını Oku>> [363]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba. 2886 ya göre yapılan kiralama ihale ilanında yer alan “amortisman bedeli karşılığı” ihale ne demek. << Devamını Oku>> [389]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 da hangi ihaleler pazarlık usulü ile yapılabilir. örneğin yıllık muhammen bedeli ortalama 100 bin üstünde ise bu ihale pazarlık usulü ile olabilirmi << Devamını Oku>> [457]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı Devlet ihale Kanunu kapsamında yapılan hurda yıkım ihalesi sonucunda yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? << Devamını Oku>> [1122]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, devlet ihale kanunu kapsamında yapılan kiralamalarda ihaleye katılım yeterlilik şartı olarak vergi borcu yoktur yazısı istenmeli mi eğer istenirse limit var mıdır? Teşekkürler << Devamını Oku>> [169]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi olarak çalışan ayrıca bir limited şirkette hisse ortağı olan bir memurun diplomasını iş deneyim belgesi olarak kullanılabilinir mi? << Devamını Oku>> [1070]