Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen taşınmazın kira bedelinde herhangi bir indirim yapılabilir mi?

Özet

2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile x bedel üzerinden kiraya verilen taşınmaz ın kira bedelinde herhangi bir indirim yapılabilir mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile x bedel üzerinden kiraya verilen taşınmaz ın kira bedelinde herhangi bir indirim yapılabilir mi?

Cevabımız

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilen ve sözleşmesi imzalanan taşınmazın kirasının düşürülmesi  veya indirim yapılması mücbir sebepler dışında (Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmî veya genel seferberlik ilânı gibi) mümkün değildir. Bunun tek istisnası buna ilişkin bir kanun çıkmasıdır. Normal şartlarda sözleşme hükümleri yerine getirilmez ise kesin teminat gelir kaydedilerek ilgil idarenin ihalelerinden yasaklama getirilir.

Kolaylıklar dilyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap