Devlet memuru ortak olduğu limited şirkette diplomasını iş deneyim olarak kullanabilir mi?

Yayın Tarih: 20.02.2017 02:02
Özet

Merhabalar, 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi olarak çalışan ayrıca bir limited şirkette hisse ortağı olan bir memurun diplomasını iş deneyim belgesi olarak kullanılabilinir mi?


Merhabalar, 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi olarak çalışan ayrıca bir limited şirkette hisse ortağı olan bir memurun diplomasını iş deneyim belgesi olarak kullanılabilinir mi?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Cevabımız

Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit Şirkette komandite ortak olamazlar (657, Md. 28).

Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca yoktur.

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar.

Ayrıca devlet memurları; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamazlar (657, Md. 28).

Görüldüğü üzere devlet memurlarının gelir getirici iş yasağı oldukça geniş tutulmuştur.

Fiili olarak çalıştığınız için mümkün gözükmüyor.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap