ihale-soru-cevap-logo.png

" devred " ile Etiketlenmiş İçerikler


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devredilen işlerden elde edilen alt yüklenici iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanımına ilişkin olarak; 4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen sözleşmelerde; devir sonrasında da aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, alt yüklenicilik sözleşmesindeki işin kapsam ve niteliğinin aynı kalması kaydıyla, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgeleri ve devir işlemine ilişkin << Devamını Oku>> [120]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşi devreden ve işi devralan yüklenicilerden hiç birinin işin ilk sözleşme bedelinin % 80’lik kısmını gerçekleştiremediği, dolayısıyla söz konusu işte yüklenicilere İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) düzenlenemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [854]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Devreden şirketlere ait toplam ciroların devredilen şirketin toplam cirosuyla toplanarak değerlendirmenin yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [683]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Birinci sorum: şahıs firmasına sahip bir kişi yüklenici firma olarak bir çok hizmet alımı ihalesi alarak sözleşme imzalamıştır. işlerin sözleşmesi 31.12.2019 tarihinde sona ermektedir. kişi 01.06.2019 tarihinde 4b statüsünden memur olarak atanacaktır. yüklenici olarak almış olduğu işlerin sözleşmelerini devam ettirebilir mi veya işi tamamlayabilir mi veya sözleşmeleri devredebilir mi? << Devamını Oku>> [272]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam; Kurumumuzun akaryakıt ihalesine giren ve kazanan firma istasyonunu satıyor.Şu anda devam eden bir sözleşme var.Sanirım istasyonu satın alan kişinin sözleşme devrine ilişkin şartları uygun değil.Sorum:Bu konu ile ilgili mevzuattaki sözleşme devir şartlarımı geçerlidir ya da bununla ilgili uygulama farklı mıdır? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [936]