ihale-soru-cevap-logo.png

" devri " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca devredilen sözleşmelerde,  Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesine istinaden alınan teminatların da, anılan Kanun maddesinin “…sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.” hükmü uyarınca devreden yükleniciye iade edilmesi gerektiği ile sözleşmeyi devralan yüklenicinin sözleşmeden doğan tüm hak ve borçları devraldığı dikkate alındığında, kamu ihale mevzuatı gereğince sunulması gereken teminatların << Devamını Oku>> [90]


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devredilen işlerden elde edilen alt yüklenici iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanımına ilişkin olarak; 4735 sayılı Kanun kapsamında devredilen sözleşmelerde; devir sonrasında da aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, alt yüklenicilik sözleşmesindeki işin kapsam ve niteliğinin aynı kalması kaydıyla, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgeleri ve devir işlemine ilişkin << Devamını Oku>> [120]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu sözleşme imzalanmadan önceki evreleri düzenlemektedir,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ise sözleşmenin uygulanmasına yöneliktir. Yüklenici tarafından sözleşmesi yapılan yapım işinin,çeşitli nedenlerle yerine getirilememesi sonucu, sözleşmenin devrine ilişkin hususlar yazımızın konusunu oluşturacaktır. II.4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmenin Devri” başlıklı 16. maddesi: “Sözleşme, zorunlu hallerde ihale y << Devamını Oku>> [3522]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı kanununun ilgili maddelerince 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılan taşınmazın kira sözleşmesi noterce onaylanmıştır. Sözleşme süresi devam ederken müstecir vefat ettiğinden dolayı kira sözleşmesi mirasçılarına nasıl devredilir? Mirasçılık belgesi yeterli midir? Kira sözleşme devri, noter onayına gerek var mıdır? Noter onayı gerekli ise damga vergisi ve herhangi bir harç alınır mı? << Devamını Oku>> [291]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı devlet ihale kanununun ilgili maddeleri ile yapılan kiralama ihalesinde noterce imzalanan kira sözleşmesinin, müstecirin vefatında kira sözleşmesini mirasçılarından birine devrinde kira sözleşmesinin noter onayı zorunluluğu var mıdır Var ise herhangi bir damga vergisi ve harç alınır mı << Devamını Oku>> [291]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam; Kurumumuzun akaryakıt ihalesine giren ve kazanan firma istasyonunu satıyor.Şu anda devam eden bir sözleşme var.Sanirım istasyonu satın alan kişinin sözleşme devrine ilişkin şartları uygun değil.Sorum:Bu konu ile ilgili mevzuattaki sözleşme devir şartlarımı geçerlidir ya da bununla ilgili uygulama farklı mıdır? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [936]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme yapıldıktan sonra aynı ihalede teklif veren başka bir istekli adına sözleşme devri yapılabilirmi << Devamını Oku>> [881]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gunaydin hocam. Alacagin temliki yoluna neden basvurulur? << Devamını Oku>> [474]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi akşamlar hocam Yapım işi ihalesi. Yüklenici nin Noter tasdikli alacağın temliki var. İdare olarak bunu kabul etmeme imkanımız varmı? Ölçümüz nedir. Hangi durumda kabul etmeyebiliriz Not.sitede yer alan bu konudaki analiz de kriter yok. << Devamını Oku>> [1884]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Temlik verenin (yüklenicinin) SGK ve vergi borcu var ise bunlar hakedişten kesilir mi? << Devamını Oku>> [1528]