Sözleşme yapıldıktan sonra aynı ihalede teklif veren başka bir istekli adına sözleşme devri yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 07.02.2017 03:02
Özet

Sözleşme yapıldıktan sonra aynı ihalede teklif veren başka bir istekli adına sözleşme devri yapılabilirmi


Sözleşme yapıldıktan sonra aynı ihalede teklif veren başka bir istekli adına sözleşme devri yapılabilirmi


Üst Konuları: Sözleşme Uygulamaları

Benzer Yazılar

Cevabımız

4735/Sözleşmenin devri başlıklı 16 ncı maddesinde “Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. ………………..”hükmüne göre ihaleye teklif veren kişiye yukarıdaki şartlar sağlandığı takdirde devir mümkündür.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap