Alacağın temlikinde idarenin taktir hakkının sınırı nedir? Hangi durumda kabul edilmeyebilir?

Yayın Tarih: 21.10.2016 08:10
Özet

İyi akşamlar hocam Yapım işi ihalesi. Yüklenici nin Noter tasdikli alacağın temliki var. İdare olarak bunu kabul etmeme imkanımız varmı? Ölçümüz nedir. Hangi durumda kabul etmeyebiliriz Not.sitede yer alan bu konudaki analiz de kriter yok.


İyi akşamlar hocam Yapım işi ihalesi. Yüklenici nin Noter tasdikli alacağın temliki var. İdare olarak bunu kabul etmeme imkanımız varmı? Ölçümüz nedir. Hangi durumda kabul etmeyebiliriz Not.sitede yer alan bu konudaki analiz de kriter yok.


Benzer Yazılar

Cevabımız

Yapım işleri ihalelerinde aşağıda belirtilen temlik şartları öngörülmüştür. İdareler bu şartların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü yaptıktan sonra yüklenicinin idareden alacakları ve hakedişi üzerine temlike izin verebilir.

1- Yüklenicinin hakediş ve alacağının bulunması,

2- İdarenin yazılı izninin olması,

3- Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi,

4- İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması,

    gerekir.

Yukarıdaki şartlar yerine getirildiğinde idare temlike izin verebilir. Burada ilk 3 şart şekil şartı olup (alacağın bulunması, yazılı izin ve tekliknamenin noter tarafından düzenlenmesi) son şartta idare idari şartnamede veya sözleşmede hakediş tutarına temlik yasağı koyabilir. Eğer idare alacağın devrine (alacağın temlikine) ilişkin ihale dokümanında bir yasak/engel koymamışsa temlike izin verebilir. Bu izin idarenin takdirinde olup idare herhangi bir şart öngörmeden de temliki reddedebileceği değerlendirilmektedir.  Diğer taraftan idare başka bir alacaklı ile muhatap olunmaması, ödemede karşılaşılabilecek karışıklıklar vb. sebeplerle temlike izin vermeyebilir.

Alacağın temlikine izin veren idarenin, alacağı devralan üçüncü kişiye karşı borcunu yerine getirme yükümlülüğü altına gireceğinden ödemeyi temlik yapılana yapması gerekli olup, temlik edene/yükleniciye yapılacak yanlışlıkla ödeme vs. idarenin hakkedişini ödemiş sayılmayacağından ödemenin temlik edilene yapılmasında özen ve dikkatli olunması gerekmektedir. Aksi taktirde mükerrer ödemeye sebebiyet verilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap