ihale-soru-cevap-logo.png

" dışındaki " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Doğrudan Temin (22/d) ile alımı yapılan bir yapım (bina bakım onarımı) işinde Geçici ve Kesin Kabul yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu mudur? Geçici ve Kesin Kabul yerine tek bir kabul işlemi yapılabilir mi? Tek bir kabul işlemi yaptığımız ve kesin teminat almadığımız takdirde, kabulden sonra ortaya çıkabilecek kullanıcı hatası dışındaki arızaları yükleniciye yaptırabilmemiz […] << Devamını Oku>> [178]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.07.2013 tarihli ve E:2013/217, K:2013/1989 sayılı kararı ile “… maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilk sayfası ile imzalı ve kaşeli olan üçüncü sayfası arasında herhangi bir çelişkili bilgiye yer verilmediği, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile Fırat Ltd. Şti.den alınan teklif mektubunun birbiriyle uyumlu olduğu hususları dikkate alındığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağının teklife ilişkin […] << Devamını Oku>> [417]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

A...M Turz. Taş. Oto. Yat. Pet. Ürün Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından mevcut iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olmayan iş deneyim belgeleriyle elde edildiği iddiasına yer verilmiştir. Kamu İhale Mevzuatı açısından sadece inceleme konusu ihale kapsamındaki ihale işlem dosyası üzerinden değerlendirme yapılabileceğinden hareketle başka bir ihaledeki bilgi ve belgelerin incelenen ihale için dikkate alınamayacağı, kaldı ki incelemeye konu ihale işlem dosyası içerisinde de söz kon << Devamını Oku>> [1073]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Kanun maddesi kapsamında yer verilen ilgili idare bünyesinde çalışan ve ayrılan kamu görevlileri açısından, söz konusu kişilerin görev, unvan veya çalıştığı pozisyona yönelik bir ayrımın olmadığı, kamu görevlisinin ilgili idarede Kanun kapsamında belirlenen süreler açısından çalıştığı döneme ait görev ve faaliyet alanına yönelik hususlara yer verildiği, bu doğrultuda anılan kişinin ihaleyi yapan idarede çalıştığı dönemdeki görev ve faaliyetine ilişkin yapılması gereken değerlendirmenin, a << Devamını Oku>> [715]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumca daha önce yapılan bir incelemeye esas olmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilen 09.01.2015 tarih ve 696 sayılı yazıda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan hizmet alımı ihalelerine yönelik yapılacak incelemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, ihale konusu araç temini olan ve ihale konusu araç temini olmamakla birlikte hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan araçların da temin edildiği ihaleler << Devamını Oku>> [5135]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in hizmet alımı yoluyla taşıt edinmesinde uygulanacağı, doğrudan taşıt kiralama kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek taşıtların ise söz konusu düzenleme kapsamında yer almadığı anlaşılmı << Devamını Oku>> [879]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan teminde hizmet alım işi için, kendi ilinden sadece 1adet, başka ilden 2 adet yaklaşık maliyet ve teklif alınmasında sakınca var mıdır? Bu arada en düşük teklif kendi ilindeki teklifti. << Devamını Oku>> [720]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyemiz bünyesinde yol bakım ve onarım iişinde araç kiralaması ihalesi yapılmıştır. Araçların içinde 4 adet binek oto mevcut ve ne teknik şartnamede ne de idari şartnamede “motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2sini aşmayacaktır.”şeklinde bir düzenleme yapılmamış.(yaklaşık maliyette binek araçlar için piyasa araştırması sonucu firmalardan alınan tekliflerin ortalaması şeklinde hesaplanmış) [&h << Devamını Oku>> [313]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21-f hizmet alımının yaklaşık maliyeti hesaplanması ile ilgili sorumun nedeni sitede yer alan "personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında %4 sözleşme genel giderleri ve genel giderler hesaplanacak mıdır" analiz ve özetindeki " Bu kapsamda sözleşme giderleri ve genel gider hesaplanması personel çalıştırması ihalelerinde olduğu gibi peşinen %4 şeklinde değil ilgili mevzuatına göre hesaplanması gerekmektedir. Bu giderler [… << Devamını Oku>> [623]