ihale-soru-cevap-logo.png

" düşünülen " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-9 Sayılı Kararında: Geçici teminatın gelir kaydedileceği durumlar yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde, sayılmış olup, söz konusu Kanun maddesinde, belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği düzenlenmiştir. İncelenen uyuşmazlıkta, idarece başvuru sahibinin teklifin << Devamını Oku>> [513]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam.. idari şartnamenin 18. maddesinde ; "ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırışabilir"" şeklinde bir ibare var. Ancak teklif kapsamında herhangi bir bilgi belge (alt yüklenicilere yapmayı düşündükleri işlerin listesi vb) istenmedi. sözleşmeye davet yazılacak… 1. alt yüklenici calıştırabilir miyiz. 2….. alt yüklenici calıştırmak için hangi tür belge gerekli. yardımcı olmanız ric << Devamını Oku>> [613]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam, iptal edilmesi düşünülen bir yapım ihalesinde firmaların geçici teminatlarının çözülmesi iptalden önce yapılırsa herhangi bir sorun teşkil eder mi? << Devamını Oku>> [603]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. pazarlık usulü ile ihale yaptık. idari şartname 7.1.g maddesinde "alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi" maddesi var…. katılan firmaların bazılarının böyle bir listesi yok. bu durumda liste vermeyen firmalar elenirmi? << Devamını Oku>> [410]