Sahte bilanço sunduğu düşünülen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-9 Sayılı Kararında: Geçici teminatın gelir kaydedileceği durumlar yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde, sayılmış olup, söz konusu Kanun maddesinde, belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği düzenlenmiştir. İncelenen uyuşmazlıkta, idarece başvuru sahibinin teklifinin, aynı döneme ait bilanço bilgileri […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-9 Sayılı Kararında:

Geçici teminatın gelir kaydedileceği durumlar yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde, sayılmış olup, söz konusu Kanun maddesinde, belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği düzenlenmiştir. İncelenen uyuşmazlıkta, idarece başvuru sahibinin teklifinin, aynı döneme ait bilanço bilgileri arasında uyumsuzluk bulunması, .. onay tarihli 2011 yılına ait bilançonun öz kaynak oranının yeterli olmaması ve 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde ihaleye sunulan bilançonun sahte olduğu kanısıyla değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, söz konusu değerlendirme dışı bırakılma nedeninin geçici teminatın gelir kaydedileceği durumlar arasında yer almadığı, bu itibarla idarece başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap