ihale-soru-cevap-logo.png

" duyulması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-128 Sayılı Kararında: Proje değişikliğine ihtiyaç duyulması halinde, ihalenin iptali kararı alınarak yeniden ihaleye çıkılmasının idarenin yetkisinde olduğu değerlendirilmekle beraber, idarenin bu yetkisini kullanırken ölçülü olması, ihtiyacın doğru ve tam bir şekilde tespit edilmesi ve sonrasında projede yapılacak değişikliğin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olup olmadığının tayin edilmesi, yapılacak değişik << Devamını Oku>> [516]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş ortaklığının pilot ortağı olan firmanın anonim şirket statüsünde olduğu ve hisse devrinin ilgili Kanun gereğince ticaret siciline, tesciline ve ilanına gerek olmadığı ve bu yüzden anonim şirketlerin ortaklık oranlarında meydana gelecek değişikliklerin sicil kayıtlarından tespit edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin sunduğu ortaklık durum belgesinde tereddüt duyulacak bir husus bulunmadığı, kaldı ki ihale komisyonu tarafından anonim şirketin ortakl << Devamını Oku>> [605]