İhale ilanına çıkılmasından sonra proje değişikliğine ihtiyaç duyulması halinde, bu nedenle ile ihale iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-128 Sayılı Kararında: Proje değişikliğine ihtiyaç duyulması halinde, ihalenin iptali kararı alınarak yeniden ihaleye çıkılmasının idarenin yetkisinde olduğu değerlendirilmekle beraber, idarenin bu yetkisini kullanırken ölçülü olması, ihtiyacın doğru ve tam bir şekilde tespit edilmesi ve sonrasında projede yapılacak değişikliğin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olup olmadığının tayin edilmesi, yapılacak değişikliğin, ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte ve […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-128 Sayılı Kararında:

Proje değişikliğine ihtiyaç duyulması halinde, ihalenin iptali kararı alınarak yeniden ihaleye çıkılmasının idarenin yetkisinde olduğu değerlendirilmekle beraber, idarenin bu yetkisini kullanırken ölçülü olması, ihtiyacın doğru ve tam bir şekilde tespit edilmesi ve sonrasında projede yapılacak değişikliğin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olup olmadığının tayin edilmesi, yapılacak değişikliğin, ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte ve büyüklükte olması halinde ihalenin iptali kararı alınması, ihalenin iptalini gerektirmeyecek ve iş eksilişi suretiyle giderilebilecek veya iş artışı ile karşılanabilecek uygulama projesi değişikliklerinde ihalenin iptali yoluna gidilmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla, idare tarafından alınan iptal kararına esas teşkil eden gerekçenin net bir şekilde ortaya konmadığı, uygulama projesindeki değişikliğin mahiyeti ve boyutu belirtilmediğinden, iptal gerekçesinin haklı bir nedene dayanıp dayanmadığının tespitinin yapılamadığı, idarenin iptal kararında yer verdiği gerekçenin somut ve yeterli olmaması nedeniyle alınan iptal kararının yerinde olmadığı ve tesis edilen ihalenin iptali işleminin sebep unsuru açısından hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap