ihale-soru-cevap-logo.png

" düzenlemeler " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dayanak olarak gösterilen Teknik Şartname’deki düzenlemeler İdari Şartname’de yer almadığı gibi anılan Şartname’de isteklilerin teklifleri kapsamında Teknik Şartname’de düzenlenen hususları tevsik edici bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği hususunda herhangi bir düzenlemenin de bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla yukarıdaki yer verilen açıklamalar uyarınca Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerin tekliflerin yeterliğinin de << Devamını Oku>> [631]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak yer almayan “ilaç rusatları”nın sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Teknik Şartname’de belirtilen düzenlemeler esas alınarak yeterlik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddiası yerinde görülmüştür. << Devamını Oku>> [487]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyimine ilişkin olarak ilanda ve ihale dokümanında birbirinden farklı düzenlemeler yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [524]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.I-2895 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 39’uncu maddesi idareye, Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti halinde, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanımaktadır. Ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmayıp, anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı […] << Devamını Oku>> [480]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının ve Geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sağlıklı yürütülebilmesi için iş eksilişi işleminden itibaren düzenlenecek hakedişlerde sözleşmede yer alan a2, b1, b2 ve c katsayılarının a2 için [a2 /(1- a1)]; b1 için [b1/(1- a1)]; b2 için: [b2 /(1- a1)] ve c için [c/(1- a1)] şeklinde hesaplanarak uygulanmasına karar verilmiştir. << Devamını Oku>> [899]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gereken belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. İdari Şartname'de yapılan düzenlemeler uyarınca teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerin sunulmaması halinde, söz konusu belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı açık olduğundan, İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yapılan düzenleme ile üretimde kullanılacak malzemenin Teknik Şartname’nin 1.0.0.0.1’inci maddesinde belirtilen teknik özellikleri taşıdığını gösterir malzeme katoloğunun bilgi eks << Devamını Oku>> [471]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kumumuzca 2018 yılı için 2 ade temizlik işçisi hizmet alımı ihalesi yapılcaktır. hocam sormak istediğim konular. 1-biz ihaleye 11 ay 15 gün üzerinden çıkacağız şöyle bir ibare yazmamız doğr olur mu? " 30 günden farklı gün sayısı olan hallerde hakkediş hesaplaması SGK ya bildirilen gün üzerinden yapılır" 2-işçilerin raporlu günlerine ait yazılması doğru olur mu ?"ihale […] << Devamını Oku>> [499]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yerli malı belgesi nedir ve ilgili düzenlemeler nelerdir? << Devamını Oku>> [191]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yerli malı belgesi nedir ve ilgili düzenlemeler nelerdir? << Devamını Oku>> [281]