ihale-soru-cevap-logo.png

" ekipman " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İ bitirme belgesine konu işin temel, betonarme karkas, çatı gibi temel yapı imalatlarına haiz olmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibine ait iş bitirme belgesine konu işin B/IV benzer iş grubundaki işlerle tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik göstermediği hk. << Devamını Oku>> [488]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1)Hizmet alımı ihalelerinde, idarenin kendi malı olma zorunluluğu getirmediği ihalelerde, idari şartnamenin 7.5.2 maddesinde istenilen makine ekipmanı teklif mektubu ekinde sunmak zorunlu mudur? 2)Makinenin alındığına dair kesilen fatura geçerli olur mu? << Devamını Oku>> [661]