ihale-soru-cevap-logo.png

" eksikliklerinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.07.2013 tarihli ve E:2013/217, K:2013/1989 sayılı kararı ile “… maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilk sayfası ile imzalı ve kaşeli olan üçüncü sayfası arasında herhangi bir çelişkili bilgiye yer verilmediği, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile Fırat Ltd. Şti.den alınan teklif mektubunun birbiriyle uyumlu olduğu hususları dikkate alındığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağının teklife ilişkin […] << Devamını Oku>> [374]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında bilgi verebilir misiniz? << Devamını Oku>> [2527]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Geçici kabule gidilip eksiklikler tespit edildikten sonra süre verildi. Bu süre içinde geçici kabul onaylanmadan kesin hesap yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [356]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında bilgi verebilir misiniz? << Devamını Oku>> [1666]