ihale-soru-cevap-logo.png

" farkına " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, davacı şirket tarafından itirazen şikâyete konu edilen hususun, fiyat dışı unsurlar esas alınarak idarece gerçekleştirilen puanlamaya yönelik olduğu, söz konusu duruma ilişkin mevzuata aykırılığı iddia edilen hususların davacı şirkete gönderilen kura çekimine davet yazısında mevcut olduğu, anılan davet yazısının davacı şirket tarafından 02.11.2015 tarihinde elden teslim alındığı, dolayısıyla bu tarihte şikâyete konu edilen hususun farkına varıldığı kabul edilmekle birlikte, bahse konu << Devamını Oku>> [570]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Sivas Kurumlar Saymanlık Müd (DSİ 19. Bölge Müdürlüğü) Yılı : 2009 Tutanak No : 39938 Tutanak Tarihi : 20.01.2015 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü: 1) 399 sayılı İlam’ın 2. maddesi ile ….Eser Proje ve Mühendislik A.Ş. yüklenimindeki 834.000,00 TL sözleşme bedelli "Pusat Özen Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı […] << Devamını Oku>> [594]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, ihale konusu iş için 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hizmet Alım İhalelerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesine göre fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, ancak fiyat farkı hesabı formülünde yer alan işçilik, akaryakıt, makine ve ekipmanın amortismanı, malzeme ve diğer hizmetlere ilişkin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların belirlenmediği görülmüştür. Hizmet Alımlarında Uygulana << Devamını Oku>> [847]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın yürürlük tarihinin 29.11.2013 olduğu, inceleme konusu ihalenin ilan tarihinin ise 11.06.2014 tarihi olduğu dikkate alındığında, ihale dokümanında yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemenin ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, inceleme konusu ihaleye ait ilan tarihi olan 11.06.2014 tarihi itibariyle fiyat farkına ilişkin ol << Devamını Oku>> [545]