ihale-soru-cevap-logo.png

" farkının " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 924 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle;        Şti.'nin yükleniminde bulunan ..TL. ihale bedelli "Park ve Refüjlerde Belleme, Çapalama, Sulama, Budama, Çim Ekimi, Çiçek Dikimi vb. Araçları Kullanacak Şoför Hizmeti Alımı" işinde asgari ücret farkının hatalı ödendiği gerekçesiyle tazmi << Devamını Oku>> [657]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi hükmüne göre yükleniciye, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’inin geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenmesinin mümkün bulunduğu hk. << Devamını Oku>> [817]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekliler tarafından ihaleye verilen teklif fiyatlar incelendiğinde, ihaleye en düşük fiyatı 21.978.740,00 TL ile L... Güv. Sis. End. Tem. Ürün. Kurye Dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. A.Ş.-Ö... Güv. Sis. Tem. Kurye Dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın verdiği, aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, bu istekliden sonraki 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına cevap vermediği ve bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik << Devamını Oku>> [713]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 83.1’inci maddesindeki “Çalışan personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmekle birlikte hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı esaslarının sadece 8 inci maddesinin uygulanacağı hizmet alımı ihalelerinde, ihale tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücretin artması halinde anılan madde gereği asgari ücretteki artış miktarı kadar fiyat farkı hesaplanacaktır.” şeklindeki açıklama yukarıda yer verilen şekliyle değiştirilerek, “asgari ücretteki artış miktarı” şekl << Devamını Oku>> [9201]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de anılan Esaslar’ın 7’nci maddesinin 12’nci fıkrası uyarınca “sadece 6’ncı maddeye göre fiyat farkı verileceğine” dair bir düzenlemeye yer verilmemesi sebebiyle fiyat farkının söz konusu Esaslar’ın 5’inci maddesine göre verileceği anlaşılmaktadır. Ancak, söz konusu maddeye göre a1 ve c katsayılarının İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu durum, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkın << Devamını Oku>> [869]


Bu Yönetmelik değişikliği ile 696 sayılı KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı sözleşmeler kapsamında çalışanların işçi kadrolarına geçiş işlemleri başlayan ancak toplu iş sözleşmeleri 31.12.2017 tarihinde sona erenlerin toplu iş sözleşmesinden dolayı alacakları fiyat farkı alınamamaktaydı. Bu Yönetmeliğe göre personel çalıştırılmasına dayalı işte çalıştırılan ve 31.12.2017 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi sona eren işçiler kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı << Devamını Oku>> [420]