ihale-soru-cevap-logo.png

" feshed " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda anılan düzenlemelere göre, hizmet alımına dayanak teşkil eden sözleşmelerde işten çıkarma yetkisinin idareye devredilmesinin mümkün olmadığı, idarenin ancak denetim yetkisi kapsamında, çalışmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olanları, uygunsuz davrananları veya görevini yerine getirmede yetersiz olanları ve sakınca gördüğü personeli işyerinden uzaklaştırılmasını yükleniciden talep etme hakkının bulunduğu, yüklenicinin bu talebi yerine getirmemesi halinde idarenin uzaklaştı << Devamını Oku>> [426]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımı ile ilgili işlerde iş bitirme belgesinin düzenleneceği hususunun açıkça belirtildiği, ihale dokümanında da kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği anlaşılmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin sözleşmesinin, ilgili idarece, söz konusu isteklinin kendi iradesi dışında feshedildiği ve fesih tarihine kadar 5 aylık iş deneyiminin de t << Devamını Oku>> [656]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, anahtar teslimi götürü bedel işimde yüklenici işi süresinde bitiremediği için fesih işlemi gerçekleşti. Fesih hesabında yükleniciye gecikme cezaları düştükten sonra bir miktar alacağı çıkması sebebiyle ödeme yapıldı. Sorumun özü şu efendim, hakedişlerden kesilen geçici kabul kesintileri %3 yükleniciye ödenir mi. fesih kesin hesabındaki yükleniciye ödenen tutarda da geçici kab << Devamını Oku>> [440]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam……….. mahkeme kararına istinaden sözleşme feshedildi… bu durumda damga vergileri yükleniciye ödenir mi? << Devamını Oku>> [734]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idarelerce hatalı fesih yapıldığı anlaşılırsa feshedilen sözleşme geri alınabilir mi? << Devamını Oku>> [856]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kontrol Mühendisi, İdarece feshedilen ve i tamamlanmamış yapım işinden iş denetleme belgesi alabilir mi? << Devamını Oku>> [359]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Feshedilen yapım işlerinde hesap kesme hakedişi düzenlenmesinin belli bir süresi var mıdır? << Devamını Oku>> [695]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 -19/20/21/22. maddeleri kapsamayan nedenlerle idarenin isteği ile karşılıklı sözleşmenin nasıl olur. << Devamını Oku>> [2925]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam sözleşmenin idare tarafından fesh edilmesinden sonra yüklenicinin hakediş ödemesi fesh edildiği tarihe kadar mı ödenecek yoksa o ay ki hak ediş ödenmeyecek mi? örneğin sözleşmenin fesh tarihi 28.12.2015 (yüklenici bu 28.12.2015 tarihine kadar çalışmış) ne yapmamız gerek tşk ediyorum << Devamını Oku>> [401]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. 26.08.2015 tarihinde sorduğum teklif geçerlilik süresi ve 2.09.2015 tarihinde sorduğum mücbir sebep ile ilgili soru soru 1… teklif, idari şartnamedeki süre kadar yani 60 gün daha uzatıldı…10 eylülde 60 günlük süre dolacak…henüz ihale sonuçlanmadı..o tarihe kadar komisyon kararının yazılması yeterli mi yoksa illaki 10 eylüle kadar sözleşme yapmamız mı gerekir… eger sözleşme yapılmalı [ << Devamını Oku>> [338]