idarelerce hatalı fesih yapıldığı anlaşılırsa feshedilen sözleşme geri alınabilir mi?

Yayın Tarih: 09.12.2016 03:12
Özet

idarelerce hatalı fesih yapıldığı anlaşılırsa feshedilen sözleşme geri alınabilir mi?


idarelerce hatalı fesih yapıldığı anlaşılırsa feshedilen sözleşme geri alınabilir mi?


Üst Konuları: Sözleşmenin Feshi

Cevabımız

Fesih tamamlandıktan sonra tekrar bu kişilerle sözleşme imzalanamaz.(Yargı kararı hariç olmak üzere)İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap