İdare tarafından feshedilen sözleşmeye itiraz edildi, mahkeme bilirkişi atadı; bilirkişi idare ve yükleniciyi kusurlu buldu, idare menfi zarar talebinde bulunuyor, idarenin de kusurlu olduğu durumlarda idare menfi zarar talep edebilir mi?

Yayın Tarih: 12.09.2023 11:09

İdare tarafından feshedilen sözleşmeye itiraz edildi, mahkeme bilirkişi atadı; bilirkişi idare ve yükleniciyi kusurlu buldu, idare menfi zarar talebinde bulunuyor, idarenin de kusurlu olduğu durumlarda idare menfi zarar talep edebilir mi?


Cevabımız

Menfi zararın tespitine ilişkin çalışmanın idare tarafından bahsedilen mahkeme tarafından verilen karar dayanak gösterilerek asliye hukuk mahkemesine tespit davası açılarak tespitinin yaptırılması sağlanabileceği (Kararın kesinleşmesine dikkat edilmesi),  mahkeme tarafından tespit edilen menfi zarar, sözleşmesi feshedilen yükleniciye tebliğ edilerek mevzuat kapsamında ödemesi istenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Kolaylıklar diliyorum. https://ihalesorucevap.com/ikmal-ihalelerinde-idarenin-ugradigi-menfi-zararin-talep-edilmesi-gerekir/  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap