ihale-soru-cevap-logo.png

" forma " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre ... Enerji Nakl. Mad. İnş. San.ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan ortaklık durum belgesinde yer alan ifadenin sonuca etkili olduğu anlaşıldığından adı geçen adayın iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Mevzuat hükümlerinden tüzel kişinin ortağına ait iş deneyim belgesinin iş deneyimini tevsiken kullanılabilmesi için, iş deneyim belgesiyle birlikte ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ortaklık durum belgesinin sunulması, belge düzenle << Devamını Oku>> [3804]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri uyarınca isteklilerin teklifleri ekinde sundukları belgelerin ihale dokümanına uygun olması zorunlu olup, idare tarafından ihale dokümanı kapsamında standart formuna yer verilen banka referans mektupları ile ilgili tereddüt hasıl olması halinde de bu mektupların teyidi gerekmektedir. Somut olayda, anılan istekliler tarafından sunulan banka referans mektuplarında yer alan ibarelerin, ihale dokümanı kapsamında verilen standart forma aykırılık oluşturduğu açıktır. Bu itibarla, sta << Devamını Oku>> [1084]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idarece isteklilere verilen iş deneyim belgesi standart formuna uygun olmamasının tek başına teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmayacağı, belgenin standart forma şekli olarak uygun olmadığı görülmekle birlikte belgede herhangi bir bilgi eksikliğinin de bulunmadığı, belgedeki şekli eksikliğin ihale komisyonunu tereddüde düşürmesi halinde belgeyi düzenleyen idareden bilgi istenmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin te << Devamını Oku>> [679]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle vermiş olduğunuz bu mükemmel hizmet için çok teşekkür eder , bir konuda görüşünüzü almak isterim. İdare, İdari Şartname – Diğer Hususlar' kısmında isteklilerin tekliflerini Standart Form-Birim Fiyat Teklif Cetvelini kullanarak değil de ihale dokümanına yüklenmiş olan başka bir teklif cetvelinde doldurup tekliflerini o şekilde sunmalarını istemiş. İhale dokümanına da teklif cetveli adı altında standart [&hell << Devamını Oku>> [1695]