ihale-soru-cevap-logo.png

" fotokopisi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.III-1944 Sayılı Kararında: İstekli tarafından söz konusu ihaleye ilişin sunulan geçici teminat tutarının, idarenin hesabının bulunduğu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontunun faks fotokopi olduğunun anlaşıldığı, idari şartnamenin 7.7.1 inci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinde istekliler tarafından teklifi ile birlikte sunulan belgelerin aslını [&hellip << Devamını Oku>> [675]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2008/UH.II-4860 Sayılı Kararında: Her ne kadar geçici teminat makbuzunun aslına ilişkin idare tarafından yapılan tamamlatma işlemi ve akabinde yapılmış olduğu değerlendirilen, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında değişikliğe gidilmesi işlemi mevzuata uygun olmasa da, en başta, aslı idarece görüldüğü şerhi düşürülen nakit geçici teminat tahsil fişi makbuzunun fotokopisinin kabulü noktasında mevzuata aykırılı << Devamını Oku>> [487]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, her ne kadar, geçici teminat tutarının idarenin hesabına yatırıldığını gösteren belge, İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde öngörülen belgelerin sunuluş şekillerinden birine uygun sunulmasa da, havale makbuzu üzerindeki ihale kayıt numarası, hesap numarası ve tutarın İdari Şartname düzenlemelerine uygun olduğu, idarece bu tutarın İdari Şartname’nin 28’inci maddesinde belirtilen hesap numarasına yatırılıp yatırılmadığının teyit edilmesinin mümkün olduğu, bu itibarla başvuru s << Devamını Oku>> [1690]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Yetkili, İş deneyim belgelerimizi ekap kaydını yaptırdık. Fakat ihalelere dosyamızı sunarken iş deneyim belgemizin fotokopisini sunmak yeterli mi? Yoksa eski düzende yapılan aslı gibidir yapılan belgeyimi veya noter onaylısınımı koymak gerekir. Bununla ilgili bir mevzuat var mıdır? << Devamını Oku>> [1511]