Geçici teminat tutarını idarenin hesabına nakit yatırdığına ilişkin banka dekontu fotokopisi sunulabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.III-1944 Sayılı Kararında: İstekli tarafından söz konusu ihaleye ilişin sunulan geçici teminat tutarının, idarenin hesabının bulunduğu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontunun faks fotokopi olduğunun anlaşıldığı, idari şartnamenin 7.7.1 inci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinde istekliler tarafından teklifi ile birlikte sunulan belgelerin aslını […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.III-1944 Sayılı Kararında:

İstekli tarafından söz konusu ihaleye ilişin sunulan geçici teminat tutarının, idarenin hesabının bulunduğu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontunun faks fotokopi olduğunun anlaşıldığı, idari şartnamenin 7.7.1 inci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinde istekliler tarafından teklifi ile birlikte sunulan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olduğu düzenlemesi ve hükmü yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan … firmasının, teklif ekinde sunması gereken geçici teminat tutarının idarenin hesabının bulunduğu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontunun faks fotokopi olduğu, söz konusu belgenin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini sunması gerekirken, faks fotokopi örneklerini sunmasının mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle … firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap