ihale-soru-cevap-logo.png

" gazetesinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca; teklifin isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgilerden oluştuğu, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, ancak sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür b << Devamını Oku>> [1110]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.I-3803 Sayılı Kararında: İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen söz konusu belgenin idari şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak sunulması isteklinin sorumluluğunda olup, başvuru sahibi tüzel kişiliğin teklifinde yer vermiş olduğu Ticaret Sicil Gazetelerinin ortaklar açısından ihale tarihi itibariyle son durumu göstermediği, bu hususun, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte bir eksik << Devamını Oku>> [503]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen söz konusu belgenin idari şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak sunulması isteklinin sorumluluğunda olup, başvuru sahibi tüzel kişiliğin teklifinde yer vermiş olduğu Ticaret Sicil Gazetelerinin ortaklar açısından ihale tarihi (03.08.2012) itibariyle son durumu göstermediği, bu hususun, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte bir eksiklik ya da belgeyi düzenleyen kurum ve kuruluştan kaynaklanan bir eksiklik olarak değerlend << Devamını Oku>> [447]