ihale-soru-cevap-logo.png

" geçmiş " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu olayda, ihaleyi yapan idarece alınan düzeltici işlem kararında, davacı şirket tarafından süresi içinde 4734 sayılı Kanun'un 55. maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabileceğinin belirtildiği, davacı şirket tarafından 10 gün içinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin tebliği üzerine 10 gün içerisinde Kurum'a itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmektedir. Bu durumda; ihaleyi yapan idare tarafından düzeltici işlem kararında ba << Devamını Oku>> [1755]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-3138 Sayılı Kararında: B…Tem. Peyz. Gıd. Bil. İşl. Taş. Tek. ve Sos. Hiz. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı konusunda yasaklılar listesinde yapılan sorgulama sonucunda, anılan şirkete başvuru sahibi isteklinin dilekçesinde belirtildiği üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından 08.05.2010-08.05.2012 tarihleri arasında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verildiği tespit edilmiştir. […] << Devamını Oku>> [671]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam YİGŞ^nin 47. maddesine göre yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi durumunda geçikme cezası uygulanır ve idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkca belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, Yukarıdaki maddeye göre ihtarname yazılıp en az 10 gün beklenip karar mı verilecek yoksa ihtarnamede süre belirtilerek (örneğin [&hel << Devamını Oku>> [188]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam iyi günler, Bir kamu kurumunda hizmet alımında kontrol teşkilatı üyesi olan çalışan, 28.10.2018 tarihinde istifa dilekçesi veriyor ve 31.10.2018 tarihinde kurum amirince istifası yazılı olarak kabul ediliyor. Ancak tahminen 05.11.2018 tarihinde, kendisinden EKİM 2018 ayına ait hizmet alınan firmaya ait hakkedişleri imzalaması isteniyor. Çalışan, bahse konu evrakları imzalayabilir mi? Saygılar…. << Devamını Oku>> [411]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam. geçmiş yılda kesilen ama sehven ödenemeyen herhangi bir fatura… fatura şimdi ödense kanunen sıkıntı olurmu << Devamını Oku>> [400]