Geçmiş yıllarda sehven ödenmeyen fatura cari dönemde ödense sıkıntı olur mu?

Özet

Günaydın hocam. geçmiş yılda kesilen ama sehven ödenemeyen herhangi bir fatura… fatura şimdi ödense kanunen sıkıntı olurmu


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam. geçmiş yılda kesilen ama sehven ödenemeyen herhangi bir fatura… fatura şimdi ödense kanunen sıkıntı olurmu

Cevabımız

5018 sayılı Kanunun 34'üncü maddesine göre;"Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir." hükmüne göre emanet hesabına alınarak ödenmeyen zaman aşımına uğramamış olan ödemeler idarelerce ödenebilir. Malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen alacaklar ise alacaklının mahkemeye başvurarak dava açma yoluyla alınabilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap