ihale-soru-cevap-logo.png

" giderine " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Makine amortisman giderine ilişkin olarak yapılan revizyonun hatalı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İhalede tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve yaklaşık maliyetin revize edildiği görüldüğünden, söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırılık taşımaktadır. << Devamını Oku>> [678]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti halinde teklifin reddedilmeyeceği << Devamını Oku>> [325]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yol giderine ilişkin olarak resmî tarifenin kullanılmış olmasına rağmen, resmî tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesi mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [351]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2011 tarih ve E:2011/2960, K:2011/5520 sayılı kararı ile; “…Kamu ihale mevzuatı gereğince, isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifelerine dayandırarak kamu kurumunun resmi tarifesinde yer alan fiyat teklif etmeleri durumunda, bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapmalarına gerek bulunmadığı, […] << Devamını Oku>> [344]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti halinde teklifin reddedilmeyeceği << Devamını Oku>> [366]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım Mrb! Yapacağımız Malzemeli Personel çalıştırılmasına ait hizmet alımı ihalesinde teknik şartnamesinde yüklenici firmadan gerçekleştireceği iş için 5 adet cep telefonu ve gsm hattı isteyebilir miyiz? Bu konuda bir kısıtlama var mıdır ? TŞK: << Devamını Oku>> [418]