Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede teknik şartnamede cep telefonu ve gsm hattı istenebilir mi? % 4 sözleşme giderine dahil kabul edilir mi?

Yayın Tarih: 25.04.2017 04:04
Özet

Üstadım Mrb! Yapacağımız Malzemeli Personel çalıştırılmasına ait hizmet alımı ihalesinde teknik şartnamesinde yüklenici firmadan gerçekleştireceği iş için 5 adet cep telefonu ve gsm hattı isteyebilir miyiz? Bu konuda bir kısıtlama var mıdır ? TŞK:


Üstadım Mrb! Yapacağımız Malzemeli Personel çalıştırılmasına ait hizmet alımı ihalesinde teknik şartnamesinde yüklenici firmadan gerçekleştireceği iş için 5 adet cep telefonu ve gsm hattı isteyebilir miyiz? Bu konuda bir kısıtlama var mıdır ? TŞK:


Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğ’inin 78’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının “ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler” şeklinde tanımlandığı görülmektedir. İnceleme konusu ihaleye ait ihale dokümanında ihale konusu işte çalışacak personel sayısının 121 kişi olarak belirlendiği, haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılmasının öngörüldüğü ve yaklaşık maliyetin en az % 70’lik kısmının işçilik maliyetinden oluştuğu dikkate alındığında, söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu anlaşılmıştır.

Aynı Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere  % 4 oranında sözleşme ve genel giderlerin öngörüleceği belirtilmiştir. Cep telefonu ve bu telefonların giderlerinin de anılan maddede yer alan “…bu nitelikteki genel giderler” ifadesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, % 4 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığı anlaşılan söz konusu gider kalemine ilişkin olduğu,

Ayrıca cep telefonu ve bu telefonların giderlerine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmadığı,

değerlendirilmektedir. 

Not: Buna ilişkin çeşitli KİK kararları mevcuttur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap