ihale-soru-cevap-logo.png

" girişimin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-1546 Kararında: Gerek Tip Ön Yeterlik Şartnamesi gerekse Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname gereği; ön yeterlik başvurusunda bulunan adayların hem ön yeterlik aşamasında hem de başvurularının yeterli bulunması halinde teklif vermeye davet edildikleri aşamada istekli sıfatıyla idari şartnamenin 7.1.(a), 7.1.(b) ve 7.1.(e) maddelerinde […] << Devamını Oku>> [415]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.II-3743 Kararında: İhaleye iş ortaklığı tesis ederek katılan istekliler, bütün hak ve sorumluluklarıyla, ihale konusu işi birlikte yapmak, iş sonuna kadar kurulan özel ortaklıktan ayrılmamak, teklifi müştereken vermek ve sözleşmeyi müştereken imzalamak zorundadırlar. Bu itibarla, yasaklı durumda olması nedeniyle ihale dışı bırakılmış olan özel ortak olmaksızın iş ortaklığı üzerinde ihalenin bırakılması, sözleşmen << Devamını Oku>> [471]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.II-1520 Sayılı Kararında: Ortak girişim tarafından sunulan teklif mektubunun sadece pilot ortak adına düzenlendiği, söz konusu belgenin altında özel ortağın kaşe ve imzası bulunmakla birlikte, vergi kimlik numarasının bulunmadığı görüldüğünden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesi uyarınca, teklif mektuplarında, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ver << Devamını Oku>> [407]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmünün, zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanıp, kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulanması gerekmektedir. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir. << Devamını Oku>> [914]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-2470 Kararında: Ortak girişimi oluşturan ortakların yasak fiil ve davranışa iştirakinin ancak kasıtla mümkün olabileceği, diğer bir ifadeyle bir kabahate taksirle iştirak edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Öte yandan, manevi unsuru sadece kasıt olabilen bir iştirakten bahsedilebilmesi için, kabahati oluşturan fiil üzerinde, fiile iştirak edenlerin ortak hakimiyetinin bulunması gerekmektedir. Söz konusu olayda, özel ortak o << Devamını Oku>> [452]