Belli İstekliler Arasında İhalede ortak girişimin teklif vermesi durumunda, ön yeterlik aşamasında “iş ortaklığı beyannamesini” idareye sunan ortak girişimlerin, başvurularının yeterli bulunması halinde teklif vermeye davet edildikleri aşamada tekrar “iş

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-1546 Kararında: Gerek Tip Ön Yeterlik Şartnamesi gerekse Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname gereği; ön yeterlik başvurusunda bulunan adayların hem ön yeterlik aşamasında hem de başvurularının yeterli bulunması halinde teklif vermeye davet edildikleri aşamada istekli sıfatıyla idari şartnamenin 7.1.(a), 7.1.(b) ve 7.1.(e) maddelerinde […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-1546 Kararında:

Gerek Tip Ön Yeterlik Şartnamesi gerekse Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname gereği; ön yeterlik başvurusunda bulunan adayların hem ön yeterlik aşamasında hem de başvurularının yeterli bulunması halinde teklif vermeye davet edildikleri aşamada istekli sıfatıyla idari şartnamenin 7.1.(a), 7.1.(b) ve 7.1.(e) maddelerinde belirtilen yeterlik belgelerini (ticaret odası belgesi, imza beyannamesi, imza sirküleri, iş ortaklığı beyannamesi) ihaleyi yapan idareye sunmalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Zira; ön yeterlik başvurusu ile ihale tarihi arasında geçen sürede söz konusu yeterlik kriterlerinin ve belgelerde yer alan hukuki durumun devam ettiğinin ihaleyi yapan idarelerce teyit edilmesi gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap