Tüzel kişilerin teklif mektubunda vergi kimlik numarasının bulunmaması durumunda ortak girişimin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.II-1520 Sayılı Kararında: Ortak girişim tarafından sunulan teklif mektubunun sadece pilot ortak adına düzenlendiği, söz konusu belgenin altında özel ortağın kaşe ve imzası bulunmakla birlikte, vergi kimlik numarasının bulunmadığı görüldüğünden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesi uyarınca, teklif mektuplarında, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesinin zorunlu olduğu ve […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.II-1520 Sayılı Kararında:

Ortak girişim tarafından sunulan teklif mektubunun sadece pilot ortak adına düzenlendiği, söz konusu belgenin altında özel ortağın kaşe ve imzası bulunmakla birlikte, vergi kimlik numarasının bulunmadığı görüldüğünden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesi uyarınca, teklif mektuplarında, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesinin zorunlu olduğu ve söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edildiği dikkate alındığında, idarece söz konusu ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap