ihale-soru-cevap-logo.png

" gösterilmesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşe ait Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli’ başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen . . . toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” hükmü, Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre, yüklenicini << Devamını Oku>> [1252]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad, özelde yaptığımız sözleşme ile hizmet alım ihalesine katıldık sözleşmeye ait noter onaylı faturalarımız ve aylık prim hizmet ve tahakkuk belgelerimizi sunduk ancak sözleşmeye istinaden ayrı SGK dosyası açılışı yapmadık çalışanları merkez dosyamızda gösterdik ihale makamıda bizi SGK belgelerinin teyidi yapılamadığından ihale dışı bıraktı. ne gibi bir yol izleyebiliriz. << Devamını Oku>> [462]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılacak isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermeleri zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise şahıs firmaları açısından oda kayıt belgeleri yeterlilik kriteri olarak istemeyeceğinden ihale konusu alanda faaliyette bulunup bulunmadığı nasıl tespit edilecektir. << Devamını Oku>> [851]